Logo
Koncentraty białkowe i proszki mleczne

Aktualności projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Aktualności projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  • W dniu 5.02.2024 w wyniku przeprowadzonego przez AGROCOMPLEX Sp. z o.o. postępowania numer 2023-63182-183340 dotyczącego wyłonienia najkorzystniejszej oferty na Generalne Wykonawstwo w systemie zaprojektuj i wybuduj Zakładu Produkcyjnego w Sokołowie Podlaskim dla projektu „Niskoodpadowa, przyjazna środowisku produkcja kazeinianów z wysokooczyszczonego twarogu kazeinowego otrzymanego przez wykorzystanie nowoczesnych technik membranowych” dokonano wyboru oferty firmy EastWave Building Company Sp. z o.o., ul. Posag 7 Panien 1A, 02-495 Warszawa (NIP: 5221084357)
  • W dniu 28.12.2023 spółka zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę o dofinansowanie numer FENG.02.32-IP.03-0269/23-00 na kwotę 30.135.280.35 PLN w ramach programu Fundusze Europejskie Nowoczesna Gospodarka, działanie 2.32 FENG Kredyt Technologiczny dla projektu spółki „Niskoodpadowa, przyjazna środowisku produkcja kazeinianów z wysokooczyszczonego twarogu kazeinowego otrzymanego przez wykorzystanie nowoczesnych technik membranowych”
  • W dniu 4.10.2023 Bank Gospodarstwa Krajowego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w kwocie 30.135.280,35 PLN w ramach programu Fundusze Europejskie Nowoczesna Gospodarka, działanie 2.32 FENG Kredyt Technologiczny dla projektu spółki „Niskoodpadowa, przyjazna środowisku produkcja kazeinianów z wysokooczyszczonego twarogu kazeinowego otrzymanego przez wykorzystanie nowoczesnych technik membranowych”

Informacja o Projekcie

February 13, 2024